КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ

Балетът и особено класическият, днес акцентират основно върху методите, изпълнението и прецизността на движенията. Техниките от класическия балет са важна база за много други стилове танци, включително модерния балет и съвременния танц.

График на заниманията :

По графика настъпват промени, за това се актуализира всяка седмица!

Графикът на часовете по Класически балет с ЕЛИ от 19.03 - 23.03.2018г.:

19.03.2018 (Понеделник) - 14:00ч.

21.03.2018 (Сряда) - 14:00ч. 

22.03.2018 (Четвъртък) - 11:00ч.