КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ

Балетът и особено класическият, днес акцентират основно върху методите, изпълнението и прецизността на движенията. Техниките от класическия балет са важна база за много други стилове танци, включително модерния балет и съвременния танц.

График на заниманията :

По графика настъпват промени, за това се актуализира всяка седмица!

Графикът на часовете по Класически балет с ЕЛИ от 18.06 - 22.06.2018г.:

 

19.06.2018 (Вторник) - 15:30ч.

21.06.2018 (Четвъртък) - 15:30ч. 


.